jannies private pasningsordning for udebørn

Læreplaner

logo

 
  1. Social udvikling
  2. Sprog
  3. Krop, bevægelse og sanser
  4. Natur, udeliv og science
  5. Kultur æstetik og fællesskab
  6. Barnets alsidige personlige udvikling

d

Social udvikling. 

Barnets sociale udvikling sker i samarbejde – og fællesskab med andre børn og voksne.

Det hjælper jeg med, ved at vise hvordan man kan opbygge gode venskaber og lære hvordan man på en god måde, kan komme med i  - og være en del af en god leg og fællesskab. jeg øver alle børn i at se deres kompetencer og deres værdi for fællesskabet og vejleder så alle børn har tillid til at der altid er en voksen der støtter, hjælper og trøster også hvis der opstår konflikter som ikke umiddelbart kan løses, af børnene selv. Alle børn lærer her, at udtrykke deres følelser og tydeliggøre deres behov ifht. Andre børn.

Sociale kompetencer er med til at styrke barnet og give et godt psykisk børnemiljø.

Tryghed, medbestemmelse, tillid, venskab og fællesskab er vægtet meget højt.

Mål:

Barnet lære: at være empatisk.

 Øve sig i at lytte til andre.

Vente på tur.

Fornemme det, at være en del af en gruppe og et godt fællesskab

Metode:

jeg lytter og trøster – samtidig hjælper og støtter jeg barnet i, at hjælpe og trøste andre.

Hjælper barnet til, at lytte og være stille når andre taler

Hjælper barnet med at vente på tur, stå i kø eks. Når der gynges, rutsjes mv.

jeg er opmærksom på konflikter og på at man ikke driller – sker dette griber jeg ind og hjælper barnet

Sprog. 

Forudsætningen for at kunne kommunikere med andre – blive forstået og anerkendt, er vores sprog.

Derfor er det vigtigt, at kunne udtrykke følelser og behov. jeg giver alle børn mulighed for at øve sig i forskellige dialoger – både barn - voksen og barn -barn – her lærer børnene at lytte, stille spørgsmål, svare og dagligt, at være aktive i den dialogiske træning. Her får barnet også indflydelse på - og medbestemmelse i dagligdagen, hvilket giver en positiv selvopfattelse og selvværd.

Metode:

Jeg gentager barnets lyde og ord og giver hermed fornemmelsen af en dialog og af forståelse fra en voksen

Sætter ord på barnets lege og det vi spiser

Læser bøger for og med barnet

Jeg spiller, synger og danser med børnene

 

Krop, bevægelse og sanser. 

Naturen stiller store krav til små ben. Uden børnene opdager det, trænes motorikken alle steder, da der næsten aldrig er jævnt. Vi løber-triller- kravler op og ned-går i højt græs m.m. Barnets motorik udfordres af disse meget forskellige "rum" og underlag.
Vi synger og leger kropslege så barnet lærer sin krop og dens udfoldesesmuligheder at kende. 

I vores daglige rutiner er det også et mål, at være så selvhjulpen så tidligt som muligt, dvs. at det at kunne tage tøj af og på er en daglig øvelse – som alle hygger sig med og gerne vil.

Vi taler om at det er vigtigt at røre sig, fordi det er sundt for kroppen og, at man også skal spise godt- og sundt og huske, at have god hygiejne, såsom håndvask mv.

Maden er kroppens brændstof, sund og alsidig kost er en naturlig del af dagligdagen, gerne med hjemmelavet produkter og børnenes medvirken i tilberedningen.

Mål:

Bevidsthed om egen krop og dennes signaler

At være bevidst om sundhed og hygiejne

At udvikle både fin og grovmotorik

At blive selvhjulpen

Metode:

Vi synger og danser og bruger mange fagter – vi øver os i at danse på sjove måder

Vi er dagligt ude og mærker og lærer, hvordan man kommer op og ned af bakker, gennem vandpytter og mudder mærker blæsten og skovens stilhed, vi kravler og kryber, går og løber mv.

Jeg støtter barnet i at være selvhjulpen og viser mange gange og med tid og ro hvordan man gør, når eks. tøjet skal af og på, ved spisebordet -og alle børn øver sig i at kravle op af højstole m.m

Vi serverer lækker, sund og alsidig kost hver dag

Vi viser barnet hvordan man vasker og tørre hænder

Natur, udeliv og science. 

Vi arbejder i temaer med emner der tager udgangspunkt i årets gang. Børnene lærer at kende forskel på årstiderne og tid i almindelighed, f.eks gennem processen med at så noget, se det vokse op og til sidst høste og spise det (Hvis det kan spises). Vi nærstuderer larver, biller og andre insekter fra haven og marken, blander jord og vand til mudder... 
Vi har aftale med en bondegård hvor vi frit må komme. 

Mål:

At lære barnet om naturen og at vise respekt for natur og miljø

At give barnet mulighed for at udvikle sig motorisk sanseligt og mentalt i naturen

At give barnet mulighed for at udforske og opdage naturens herligheder og naturfænomener

At give barnet mulighed for at være aktiv og dagligt at få brugt sin krop og sanser

Metode:

Vi er ude hver dag, og jeg bestræber mig på en længere tur ud af huset i mindst en gang ugentligt, hvor vi virkelig mærker årstidens vejrfænomener – frost, sne, regn og sol

Vi finder og undersøger smådyr og hvad der ellers er i naturen

Jeg hjælper barnet med at passe på naturen og miljøet, husker alt vores affald fra madpakker og bruger ikke unødvendigt vand og papir

Barnet får mulighed, for at lege i sne, med mudder, vand visne blade, jord, sand pinde, kogler mv.

Jeg hjælper barnet med at forcere bakker, trille ned af bakker, komme gennem mudder og vandpytter, rutsje på numsen og maven, selv komm mv.

Kultur æstetik og fællesskab. 

Barnets udtryksformer og kulturelle værdier udvikles og nuanceres gennem mødet med forskelligheder, med respekt for alles normer, værdier og traditioner. Vi har stor nysgerrighed omkring forskelle og ser og lytter til barnets hjemlige og vores egne traditioner.

Hos mig fejrer og undersøger vi de danske traditioner med alt hvad dette indebærer – vi spiser gerne særligt traditionsbundet mad.

Mål:

 At barnet lærer vores egen kultur, og samtidig præsenteres for andre børns kultur og traditioner.

At barnet kan afprøve og benytte sig af forskellige udtryksformer.

At barnet får mulighed for at deltage i, forskellige kulturelle aktiviteter og oplevelser.

Metode:

Jeg fejrer forskellige Højtider. Vi holder julehygge, fastelavn, fødselsdage, halloween, påskehygge, indianerdage, og sommerfest.

Jeg laver forskellige aktiviteter med barnet – pynt, sange og lege der knytter sig til højtider og aktiviteter

Jeg laver kreative miljøer med mulighed for udfoldelse og med forskellige materialer – både ude og inde.

Jeg har Dans, musik, bevægelse, maling, farver og naturens materialer i alt vores arbejde.

Barnets alsidige personlige udvikling.
kodeord for dette område er bl.a at kunne sætte ord egne følelser (er vi kede af det eller glade), erkende hvad de andre børn føler, lære at vente til det er ens egen tur (f.eks til at snakke), få noget fra en anden og give noget tilbage. Vi skal øve det vi ikke kan og blive bedre til det vi kan. Børnene skal indgå i et fællesskab men de skal også have pladsen til fordybelse og undren. 

Mål:

Barnet lærer egne ressourcer og begrænsninger

Mærker hvordan det reagerer på gråd/grin mv.

Mærker egne grænser

Lærer at sige til og fra i forhold til personlige grænser

Metoder:

Bekræfter barnet i, at vi ser det de kan og gør.

Hjælper barnet med at udtrykke deres følelser med ord ”jeg kan se du blev forskrækket”

Jeg hjælper med at gøre klart når baret med sit kropssprog udtrykker ting som er sjove/rare eller det modsatte ”jeg kan se du synes det er sjovt, eller "jeg kan se du ikke bryder dig om det".

Vi hjælper barnet med at være tydelig i, at sige fra når dets grænser overskrides.

 

OBS-OBS

Vink Angående ledig plads, ring gerne på 28866957.

April

Vi glæder os over at foråret langsomt vender tilbage smile 

 

Link til De Grønne Spirer

http://www.groennespirer.dk/

 

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login