tænk hvad vi oplever her!

Besøg i børnehuset-kontrolbesøg af tandplejen-på visit hos Sofus grise og Wauw vi fandt en groggy solsort og hjalp denSmil Også Martin kom hjem fra jagt med et rådyr der skulle gøres klar til fryserenSmil Alt sammen noget børnene deltog i med stor entusiasmeSmil